• За останній час приймав участь в розробці найбільш ефективних методів діагностики та хірургічного лікування патології наднирників: хромафінних пухлин надниркової та позанадниркової локалізації, кортикостером, альдостером, гормонально-неактивних доброякісних і злоякісних пухлин надниркових залоз. З моєю участю виконанено більше 200 лапароскопічних операцій з приводу пухлин наднирників.

• Вивчав можливість виконання органозберігаючіх ендоскопічних операцій на наднирниках та впровадив їх у практику. Це дозволило зменшити ризик виникнення післяопераційного гіпокортицизму.

• Розроблені та впроваджені в клінічну практику методи оперативних втручань на щитовидній залозі та лімфатичних колекторах шиї при злоякісному ураженні. Впроваджено в практику вітчизняний апарат «Патонмед», що підвищило якість виконання операцій на щитовидній залозі, та скоротило час операції приблизно на 40-50%.

• Проведена перша в Україні ендоскопічна трансоральна резекції щитовидної залози, з хорошим віддаленим результатом.

• Також виконую ендоскопічні резекції щитовидної залози через трансакселярний доступ